Den här dagen kommer också ta slut

och en annan kommer ta dess plats

Jag såg graffitin när jag tittade upp

från min bok där jag satt på spårvagnen

Det var nyårsafton,

och jag kände igen textraden,

från något som berört mig

Vilken sorts musik har aldrig

varit väsentligt,

utan vad man gör

med orden,

de som befriar