Den i Algeriet verksamme psykiatern Frantz Fanon beskriver i sin bok Les damnés de la terre hur han blir uppsökt av en fransk officer som lider av sömnstörningar. Detta är under fransmännens kolonialkrig i Algeriet. Officeren ägnar sig på dagarna åt att tortera algerier och detta är sannolikt orsaken till att officeren har svårt med sömnen. Men han vill inte sluta tortera, han anser inte att det är orätt, han vill bara kunna sova.