Allt jag säger finns i mig själv

i min egen verklighet

varje stycke jag refererar

varje intellektuell fotnot

finns inne i mig

om ni lyssnar

så hör ni