Blog Image

Jan Eriksson 2014

… och han älskade dem alla

Lyrik Posted on Thu, February 09, 2017 23:00:36


Den här dagen kommer också ta slut

och en annan kommer ta dess plats

Jag såg graffitin när jag tittade upp

från min bok där jag satt på spårvagnen

Det var nyårsafton,

och jag kände igen textraden,

från något som berört mig

Vilken sorts musik har aldrig

varit väsentligt,

utan vad man gör

med orden,

de som befriarRummet

Litteratur Posted on Thu, February 09, 2017 22:15:43

Det är några veckor sedan nu som jag läste den. Fortfarande sitter den kvar och jag tänker på den så gott som dagligen. Någonting hakade tag.

Det handlar om en uppenbart psykiskt sjuk man som arbetar på ett kontor. Hur han betraktar sin omvärld, utifrån sitt eget förvridna perspektiv.

Och hur han finner frid och tillflykt i Rummet, det rum som arbetskamraterna menar inte överhuvudtaget existerar.