Under min uppväxt var Sven Stolpe ett levande namn. I vuxen ålder blev jag intresserad av hans engagemang i Oxfordgruppen/MRA. När Alex Schulman nu skrivit en bok om sin morfar är det en demon han beskriver. En man som kontrollerar och förtycker sin fru och vars vrede går i arv till barn och barnbarn. Det var länge sedan en bok berörde mig så.