“Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa”

(Matteus 27:42)