“Först koncentrerade jag mig på att smälta in i Cornerville, men snart ställdes jag inför frågan om hur långt jag kunde tillåta mig att gå in i stadsdelens inre liv. Jag stötte på det problemet en kväll då jag gick längs gatan med Nortons. I ett försök att komma in i småpratets anda fyrade jag av en radda obsceniteter och svordomar. Gänget stannade till och såg häpet på mig. Doc skakade på huvudet och sade: ´Bill, du ska nog inte tala så där. Det är inte likt dig.´ Jag försökte förklara att jag bara hade använt uttryck som var vanliga på hörnan. Doc insisterade emellertid på att jag var annorlunda, och att de ville att jag skulle vara det.”

Whyte, W F (1943/2010, sid 403): Street Corner Society. Egalité förlag.