Tisdag kväll. Lyssnar på Trollflöjten i en inspelning med René Jacobs som dirigent.

Den liberale filosofen John Stuart Mill anger tre skäl varför det är viktigt att även uppenbart felaktiga åsikter bör få komma till tals i ett gott samhälle. För det första kan man inte säkert veta att åsikten är felaktig. För det andra, även om åsikten är felaktig kanske den inte är helt och hållet felaktig. Den kan innehålla delar som är sanna eller kompletterar den mer riktiga åsikten, och för att få fram detta krävs dialog med personer som har en annan uppfattning. Och för det tredje, även om åsikten är till hundra procent felaktig tvingar den oss att argumentera för vår sak. Vi får därmed en djupare förståelse för vår egen uppfattning så att den inte bara lärs in på ytan, som en fördom.

—–

Lenin talade om den demokratiska centralismen. Meningsskiljaktigheter var väsentliga, men bara fram till dess beslutet var fattat, sedan skulle man räta in sig i ledet.

—–

Nattens drottning, en vanlig vardagskväll i mitt åttavåningshus.