“Man måste ha talat för att kunna vara tyst.”

(Psykoanalytikern Per Magnus Johansson: “Kärlekens förhållande till talet och tystnaden”)