“Det finns ingen starkare vänskap än mellan dem som älskar samma böcker.”

(Irving Stone – citerat ur GP 180104)