“Få skulle förespråka legalisering av könsstympning även om man vet att många flickor kommer att utsättas för det ändå, och oavsett om det sker på ett farligare och mer ohygieniskt sätt. Istället menar de flesta att en lagstiftning som tillät kvinnlig könsstympning visserligen skulle vara bättre för de kvinnor som ändå skulle utsättas för det, men att detta inte skulle uppväga den legitimitet och den potentiella spridning som fenomenet då riskerar att få. Man vill helt enkelt inte cementera en sådan hemsk sedvänja.” Juhte, A (2015): Tidskrift för politisk filosofi nr 1/15, sid 32f.

Ibland är så kallad signalpolitik viktig. Och ibland bör vi istället välja skademinimerande åtgärder.

Vad som avgör är de samlade konsekvenserna för den enskilde, för omgivningen och samhället. På kort och lång sikt.

– – –

Eller finns det handlingar som vi aldrig har rätt att utföra, oavsett konsekvenserna?