Blog Image

Jan Eriksson 2014

Den inre världen

Krig Posted on Mon, March 21, 2016 22:04:02

I can’t get it out of my head. I´ve dreamed about it for seven years. Everyday I have this. And sometimes I wake up and I don’t know where I am. I don’t talk to anybody, sometimes a day, sometimes a week. I can’t put it out of my mind.”

(John Rambo)Signalpolitik

Samhälle Posted on Mon, March 21, 2016 19:10:31

“Få skulle förespråka legalisering av könsstympning även om man vet att många flickor kommer att utsättas för det ändå, och oavsett om det sker på ett farligare och mer ohygieniskt sätt. Istället menar de flesta att en lagstiftning som tillät kvinnlig könsstympning visserligen skulle vara bättre för de kvinnor som ändå skulle utsättas för det, men att detta inte skulle uppväga den legitimitet och den potentiella spridning som fenomenet då riskerar att få. Man vill helt enkelt inte cementera en sådan hemsk sedvänja.” Juhte, A (2015): Tidskrift för politisk filosofi nr 1/15, sid 32f.

Ibland är så kallad signalpolitik viktig. Och ibland bör vi istället välja skademinimerande åtgärder.

Vad som avgör är de samlade konsekvenserna för den enskilde, för omgivningen och samhället. På kort och lång sikt.

– – –

Eller finns det handlingar som vi aldrig har rätt att utföra, oavsett konsekvenserna?