Sekonderna lämnar

ringen

Största möjliga

tystnad

Största möjliga

ensamhet

Största möjliga

rädsla

Största möjliga

njutning