Omvänd

fantasi

Bitterhetens

sötma

Verklighetens

närmande