Närvaro

I tystnaden

finns

du

I tystnaden

försvinner

du

Orden betyder

ingenting

Orden betyder

allting

I tystnaden

kom du

I tystnaden

——-

Frånvaro

*

Med tystnad

Under tystnad

I tystnad

Spänd

Gemensam

Ensam

Tystnad

*

Orden

betyder

allt

*

Rädsla

I tystnaden

Du vet

Jag

vet

Är du

trygg

med mig

Är du

rädd

med mig

Närvaro

Frånvaro

*

Ord

Naivitetens

förbannelse

Prestationens

ångest

Ensamhetens

förtvivlan

Sexualitetens

hämsko

Mörkrets

härskare

Nattens

jämmer

Dödsskuggans

dal

Förtvivlans

innebörd

*

Telefonsvararens

tystnad

Inga

hot

Inget

hat

Ingen

ting

Tyst

nad

en

*

Vänder

blicken

mot

stearin

ljuset

—–