Vissa saker ska bara finnas kvar i minnet

som dikterna jag skrev till dig

och som vi sedan

ömsesidigt

raderade