– Jag vet en del som aldrig har hört poesi och som har sett dig läsa, då ger de till ett nervöst skratt först, vad är det de skrattar åt?

– Det har jag råkar ut för många gånger i mitt liv, det är en form av skyddsmekanism för att de upplever någonting som är för starkt, som de inte kan hantera, då låter de ett nervöst skratt bli sitt skydd, det är en normal psykologisk reaktion, ofta från unga människor som första gången möter någonting äkta och sant på scenen.

(Bruno K Öijer intervjuad i Babel SvT 2008)