Någon kommer! Någon kommer!
skrek Dvärgbarn.
Glädje! fnös Håniolerna.
Dvärgsmederna spottade i elden,
tänkte på alla svek.
Bah, hon luras!

Eldfågeln tjöt:
Det växer en blomma!
Dvärgbarnen rusade ut:
Var! Var!
I triumf,
lades blomman på elden

(Ur Tokfursten)