Allting har sin tid och vart företag under himmelen har sin stund.

Födas har sin tid, och dö har sin tid.
Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid.

Dräpa har sin tid, och läka har sin tid.
Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid.

Gråta har sin tid, och le har sin tid.
Klaga har sin tid, och dansa har sin tid.

Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid.
Taga i famn har sin tid, och avhålla sig ifrån famntag har sin tid.

Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid.
Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.

Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid.
Tiga har sin tid, och tala har sin tid.

Älska har sin tid, och hata har sin tid.
Krig har sin tid, och fred har sin tid.

 

Predikaren 3 kap vers 1-8