Någon sa att eldsjälar stjäl elden.

Jag har alltid funderat över ordet eldsjäl. Vad är det begreppsliga innehållet? En idrottsledare som arbetar ideellt dygnet runt i klubben, inte har familj eller något annat intresse och som tycker att julafton är den tråkigaste dagen på året när det inte är några matcher eller andra aktiviteter i föreningen.

Jag får ingen positiv bild i huvudet när jag sluter ögonen och ser en eldsjäl.

Jo, jag har själv blivit kallad detta, och faktiskt känt mig smickrad, kanske för att jag inte stämmer in på min egen bild av begreppet.

*

Föreläsare och agitatorer som brinner så för sin egen sak att de tar energin från alla andra.

Vilken bra föreläsning, säger man efteråt. Och samtidigt känslan av att man själv är värdelös som inte kan tillnärmelsevis så mycket som den karismatiske talaren.

“Ilskan är inte den bästa protesten”, skrev Tage Danielsson, “frihetens vind är den stadiga vreden”.

*

Nej, jag menar inte att det är fel att kalla någon eldsjäl. De behövs. Men man kan fundera över innehållet i ordet. Och föreningar eller företag kan inte leva vidare tack vare enstaka eldsjälar.

Det krävs ett kollektiv.