Dokumentärfilmen Cartel Land (2015) handlar om medborgargarden som bekämpar drogkarteller i Mexico. När staten inte förmår skydda befolkningen bildas dessa grupper som beväpnar och organiserar sig.

Drogkartellerna utsätter människor för fruktansvärda övergrepp och i början av filmen ligger mina känslomässiga sympatier hos folket som reser motstånd och tvingas välja väpnad kamp.

Men så sker det igen. Övergrepp även från de godas sida. Avrättningar utan rättegångar och brutalisering också av dem som skulle stå för något bättre. Folket börjar ta avstånd från sina beskyddare. Och den karismatiske ledaren börjar uppvisa andra mindre smickrande sidor.

Sammanbrott i slutna organisationer sker sällan genom yttre tryck, utan genom inre stridigheter.

Vill man bekämpa en rörelse bör man rikta in sig på deras interna konflikter, som personmotsättningar och ideologiska skillnader inom gruppen.

Cartel Land har betyg 7,4/10 på filmdatabasen imdb.