Som nybörjare i schack fick jag lära mig de vanligaste spelöppningarna, vikten att utveckla pjäserna och se hela brädet.

Att inte låta blicken fastna där spelet är som intensivast.