Två korta youtube-sekvenser, två minuter vardera, som berörde mig starkt. Hur fotbollsrörelsen ser sig som en del i samhället.

“Tar man ansvar, då förändrar man sitt sätt att leva. /…/ Att vara en del av ett kollektiv, att vara en del i ett sammanhang, är så oerhört viktigt och kanske ännu viktigare idag för unga människor, ju tidigare man kommer in i en förening och tar upp de värderingar som finns i föreningen, ju bättre chans har man att klara sig senare i livet.”

“Vi är inte öar, vi är en del i samhället”