En man ska inte ha fler ägodelar än vad han kan ta med sig upp i en björk

(Ryskt ordspråk)