Att låta det raseras som under lång tid har byggts upp