Jag sa att jag störde mig på Haruki Murakami när han i sina böcker inte bara låg på gränsen till det övernaturliga utan också ibland översteg denna gräns.

Kamraten var intresserad av fantasy-litteratur. Han sa att för honom var det tvärtom. Han störde sig på när böcker gick över gränsen till det verkliga, då blev det obehagligt för honom.