Finns det verkligen ingen kvalitativ skillnad mellan våld och icke-våld? Om man bojkottar en rasdiskriminerande restaurangägare så att hans restaurang går i konkurs och han blir ruinerad, så har man förmodligen skadat honom mer än om man en enstaka gång slår till honom fysiskt. Är det då inte hyckleri att kalla det förra icke-våld och det senare våld?

Men det finns dem som menar sig kunna se skillnaden.

“Ista quidem vis est”, lär Julius Caesar ha sagt när hans mördare började sitt anfall: “Det där är våld!”