Historikern Miriam Gebhardt har kommit ut med ny forskning om västallierade soldaters massövergrepp mot tyska kvinnor, i slutskedet av andra världskriget.

När soldaterna kom, heter hennes bok som ännu inte finns på svenska.

Kan man acceptera ett krig som rättfärdigt, utan att också acceptera krigets beståndsdelar: upptrappningen av våldet, brutaliseringen och övergreppen som sker även av den goda sidans soldater? Observera att våldtäkter mot kvinnor var belagt med dödsstraff från de allierades sida. Det var inget som var sanktionerat uppifrån. Ändå skedde det, i hundratusental.