Att inte kasta sig på marken, efter minsta närkontakt.