“Vi önskar kamraterna i Tysklands socialistiska enhetsparti och medborgarna i DDR mycken framgång i byggandet av socialismen. Med kommunistisk hälsning, Vänsterpartiet kommunisterna.”

(Brev till Östtysklands partichef/diktator Erich Honecker 4 oktober 1989, 36 dagar före Berlinmurens fall. Citerat ur DN 950924.)

“De tusentals döda i Stalins fångläger, de torterade i Nordkoreas läger och de mördade och torterade i Pol Pots Kambodja hade samma rätt till ett värdigt liv och mänsklig behandling som de människor som du vurmar för: t.ex. de som fryser och spelar dragspel på Storgatan i Luleå.” Gunnar Bergström i Öppet brev till Sven Wollter (och alla med hjärtat till vänster).