Det är inte smärtan som jagar mig. Det är otydligheten, oförutsägbarheten, det outtalade.