Den vanskapte Quasimodo räddar den vackra Esmeralda till fristaden Notre Dame.

Esmeralda, den enda som förbarmat sig över den plågade och hånade Quasimodo.

– She gave me water…

– Why was I not made of stone, like thee…

Charles Laughton i Ringaren i Notre Dame (4:52)