Den som alltid springer bort
bär också nederlaget med sig
i sin grav

Men den som strider
om den så stupar

den bär segerhuvan

(Björn Afzelius)

Amor et Fides!