Att inte se saker som andra ser.

Att inte känna sådant som andra känner.

Att inte höra vad andra hör.

Att inte göra vad andra gör.

—-

Att se saker som andra inte ser.

Att känna sådant som andra inte känner.

Att höra vad andra inte hör.

Att göra vad andra inte gör.