En film uppbyggd så gott som enbart på Beethovens tredje symfoni: Eroica från 2003. Den når inte upp till Milos Formans Amadeus nivåer, men musiken gör det.

Lyssna (Filmen i fullängd)