Så långt borta, och ändå så nära.

Så nära och ändå, så långt borta.