Man kan välja att dra sig tillbaka och vila på lagrarna. Beundrad och idealiserad. Eller så fortsätter man som ledare eller föreningsaktiv på annat sätt. Ger tillbaka det man själv fått. Befinner sig nära människor. Som då kan se se ens svaga sidor och brister i personligheten. Det är värt respekt.