Professorn i nordisk litteratur Ebba-Witt Brattström menar att det nya ordet hen osynliggör kvinnor (SvD 140729).

När jag läste på högskolan så fick vi lära oss att i referenser skriva ut förnamn. Vi skulle inte osynliggöra kvinnliga forskare eller dölja övervikt av män i referenserna. Samtidigt funderade jag redan då på om det inte borde vara tvärtom. Att man skulle vara könsneutral i referenser för att inte manliga forskare skulle ges större auktoritet. Men någonstans köpte jag argumentet med att skriva ut förnamn och har fortsatt med det.

Jag använder inte hen. Men det är mer en vanesak. Det är klart att det kommer att slå igenom. Och till slut även hos mig. Men motargumentet är inte ointressant.