Plötsligt märker jag att jag rör mig bakåt. Bromsarna tar inte. Tills jag förstår att det är bilen bredvid som kör framåt.