Kärlek med förhinder av Per A Rosenberg gavs ut 1977 av Bo Cavefors. Innehållet var dock något annat, än omslaget.