Torgny Segerstedt var chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT). Danmark och Norge var redan ockuperade. Segerstedt visste att han var den förste som nazisterna skulle avrätta om de gick in i Sverige. 1933 hade han skrivit att Hitler var en förolämpning. Göring svarade skriftligen med en protest och att ytterligare åtgärder skulle vidtas, om inte sådana skrivningar upphörde. Segerstedt svarade med att Göring verkade tro att Sverige var ett annex till Tyskland, och var Göring någon sorts reklamman för GHT. Telegrammet från Hermann Göring hade spritts över världen. GHT förbjöds i Tyskland och i Sverige censurerades den, flera upplagor drogs in eller kom ut med vita sidor.

Segerstedt var en stark skribent, han inledde ofta sina artiklar med något vardagligt här och nu, för att sedan utifrån detta föra över resonemanget på det nazistiska hotet mot demokratin.

Segerstedt avled en månad före krigsslutet. På Vasaplatsen i Göteborg finns ett minnesmonument, en obelisk i form av en penna. På sockeln står några ord ur en artikel av Torgny Segerstedt, från 9 oktober 1940:

De fria fåglarna plöja sin väg genom rymden.
Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål.
Stor sak i det. De dö fria.


Litteratur: Segerstedt, Torgny (1945). Idag. Stockholm: Norstedts.