I maj 1933 anordnades bokbål i nazityskland. Det förekommer uppgifter om att Bödeln (1933) av Pär Lagerkvist skulle ha bränts och likaså senare Rid i natt (1941) av Vilhelm Moberg. Men det finns inga säkra belägg för att böcker av svenska författare skulle ha förstörts.

“Exakt vilka titlar som hamnat i lågorna är omöjligt att veta. Många fler än de verk av författare som tagits upp på listan kastades sannolikt på elden. Det var upp till varje enskild ansvarig på de olika platserna att se till att skrifter ´i otysk anda´ rensades ut. De officiella dokumenten innehåller dock inga nordiska författarnamn. Det finns heller inga belägg för att något svenskt verk hamnade i lågorna våren 1933.” (SvD 130510)

——-

Förbjudna böcker