I ett radioreportage togs upp olika namn som kunde anses opassande och inte alltid blev godkända att byta till eller döpa sina barn till.

En man hette Eriksson, men han ville heta Ejiksson.

Det godkändes inte.