Det kommer kanske en dag när vi viker ned oss
och ger upp

Men den dagen är inte inne än