– Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.

(Det sjunde inseglet)