1967 hade Vietnambulletinen en upplaga på 50 000 exemplar. Den stencilerades upp och distribuerades med enkla medel över Sverige.

Yttrandefriheten påverkas av vilka ekonomiska resurser man har, och det är inte jämlikt, men i en demokrati finns ändå möjligheten.