Cold reading innebär att man läser av den man talar med som en sorts tankeläsning, men utan några övernaturliga inslag.

Kortkonstnärer kan använda sig av detta. De läser av subtila, knappt märkbara, reaktioner hos personen som har fått välja kort.

Andemedier gör allmänna påståenden som passar in på många, men som man känner sig träffad av, och de läser av det rätta svaret genom den tilltalades reaktioner.

Ibland görs en mängd vaga påståenden, där readern går vidare direkt om hon inte får en positiv reaktion på det sagda.

“Som liten var du med om en otäck händelse som hade med vatten att göra.”
“Siffran tolv kan betyda något speciellt för dig.”
“Din pappa säger att han hade ont i bröstet när han dog.”

– Det här kunde hon inte veta något om, säger överraskat den som känt igen sig.

En liknande reaktion kan ses hos den som varit på cirkus och mött en tankeläsare eller magiker.

De som använder cold reading gör det ibland, men inte alltid, på ett omedvetet plan. De kan genom lång erfarenhet och människokännedom, läsa av andras reaktioner.