Blog Image

Jan Eriksson 2014

Svart svartare än svart

Lyrik Posted on Sat, November 08, 2014 20:28:56

Öga mot öga med dig självAtt inte vara det man är

Film Posted on Sat, November 08, 2014 19:06:36

Scenen med Hattori Hanzo (5:01) ur Kill Bill. En blåst amerikanska och en pajasaktig sushikock. Men så, fyra minuter in i klippet, kommer förvandlingen och rollbytet, det fanns något annat bakom maskerna.

Ibland har jag sett denna förvandling, så stark, så kraftfull, så känslig, och allting annat avstannar.Tuff…

Övrigt Posted on Sat, November 08, 2014 12:23:23

… kärlek