Blog Image

Jan Eriksson 2014

Redan skrivet

Musik Posted on Sun, November 02, 2014 16:10:03

Olle Jönsson från Lasse Stefanz fick frågan i intervjun nyligen i SvT, om han inte skrev egen text och musik. Han svarade att han hade försökt. Men när han skrivit något eller komponerat några takter märkte han alltid att han kommit in på någon annans låt eller text. Det som han skrev var redan skrivet.Positivt tänkande

Litteratur Posted on Sun, November 02, 2014 12:30:47

Jag är inte emot tanken med positivt tänkande, väljer man att fokusera på det som är negativt omkring en drunknar man snart i allt elände.

Men ibland kanske det kan vara bra med ett kritiskt förhållningssätt även till det positiva tänkandet.

När den amerikanska journalisten Barbara Ehrenreich drabbades av bröstcancer fick hon rådet att “se cancern som en gåva”. Hon började undersöka begreppet positivt tänkande och fann att det inte nödvändigtvis är så att vi blir friskare av att tänka positivt.

Ehrenreich beskrev hur finanskriser har kunnat förstärkas på grund av en företagskultur att tänka positivt och vägran att se realistiskt på vilka förutsättningar som råder. Strukturella problem kan också individualiseras genom att förespråka lösningar för individen i vad som är samhällsproblem. Om nio av tio på ett företag är utarbetade är lösningen kanske inte kurser i mindfulness eller positivt tänkande för de anställda. I alla fall inte den huvudsakliga lösningen.

Ehrenreich förespråkar ett kritiskt, snarare än ett positivt tänkande.

Litteratur: Ehrenreich, Barbara (2010). Gilla läget. Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande. Leopard förlag.Frånvaron

Lyrik Posted on Sun, November 02, 2014 12:01:06

Smärtans landvinningar

(Bruno K Öijer)Någon form av…

Övrigt Posted on Sun, November 02, 2014 11:55:11

… sekundärvinst